Unelte personale
 
Vizualizări

Reguli pentru redactarea unui caz

De la Debatepedia

Salt la: Navigare, căutare

Reguli generale

1. Structuraţi-vă discursul în trei secţiuni: Introducere, Argumente şi Concluzii. Scopul introducerii este de a prezenta o analiză a chestiunilor cheie din moţiune şi o împărţire a cazului. Scopul concluziilor este de a rezuma argumentele expuse.

2. Formulaţi ideile ca propoziţii complete. Organizarea argumentării trebuie să fie clară şi completă atât pentru cititor/ascultător cât şi pentru vorbitor. O propoziţie complet dezvoltată este mai clară decât o expresie sau un cuvânt. Acesta din urmă, chiar dacă plin de înţeles pentru vorbitor, poate fi complet străin unui cititor/ascultător.

3. Indicaţi relaţia dintre idei printr-o notare adecvată. Un sistem de tipul celui de mai jos ar putea fi util în acest sens:

I. ..............................................................................................................., deoarece
   A. ........................................................................................................., deoarece
        1. ................................................................................................, deoarece
              a. .....................................................................................


4. Un paragraf reprezintă o idee. Evitaţi să „aglomeraţi” în acelaşi paragraf mai multe idei. Doar în acest fel puteţi asigura claritate şi coeziune textului.

5. Folosiţi un ton impersonal în argumentare. Frazele nu ar trebui să înceapă cu „Eu cred” sau „Voi susţineţi că”. Chiar dacă v-aţi asumat o anumită poziţie în mod formal – sau poate arbitrar – rezumaţi-vă la a expune motivele care ar îndreptăţi pe oricine să susţină acel punct de vedere.

6. Notaţi-vă în cadrul textului sursele de informare. Chiar dacă nu o să vă trebuiască întotdeauna sursa unei dovezi în momentul în care prezentaţi cazul, este bine să o aveţi la îndemână, spre exemplu pentru runda de chestionări încrucişate.

Reguli pentru introducere

7. Introducerea trebuie să cuprindă o analiză completă a moţiunii. Încă din introducere trebuie să fie clară poziţia faţă de moţiune, explicarea termenilor cheie, principalele idei de o parte şi de alta, expunerea sumară a chestiunilor ce vor fi abordate şi o împărţire a cazului.

8. Excludeţi orice formă de argumentare din introducere. Analiza este menită să familiarizeze cititorul/ascultătorul cu înţelesul moţiunii şi a contextului în care este discutată. Ar fi inoportun să vă avântaţi încă de pe acum la a încerca să convingeţi cititorul/ascultătorul de justeţea poziţiei pe care o susţineţi. Excepţie fac, bineînţeles, procedeele retorice din cadrul dezbaterii cum este Captatio.

Reguli pentru discuţie

9. Primul paragraf din cadrul conţinutului referitor la argumentare ar trebui să corespundă primului argument anunţat în introducere. În momentul în care anunţaţi o anumită împărţire a cazului la finalul introducerii, puteţi spori impactul oratoric dacă păstraţi aceeaşi structură şi ordine în momentul în care explicaţi argumentele.

10. Prezentaţi relaţia dintre diferitele propoziţii prin intermediul unor conectori logici ca „deoarece”, „din cauză că” sau „de aceea”, „drept urmare” etc.

11. Exprimaţi clar argumentul pe care îl respingeţi. Plecând de la presupunerea că un argument poate fi în egală măsură defensiv, cât şi ofensiv, este necesar să explicaţi întotdeauna fără echivoc ce element al poziţiei adverse atacaţi. Astfel oponenţii voştri vor şti ce trebuie să reconstruiască, iar cititorii/ascultătorii vor şti în ce direcţie progresează dezbaterea.

12. Introduceţi dovezile pe care le-aţi folosi în dezbatere. Cazul este mai mult decât o înlănţuire de argumente. El ar trebui să conţină tot ceea ce ar putea fi folosit într-o dezbatere.

Reguli pentru concluzii

13. Oferiţi un rezumat al argumentelor prezentate şi încheiaţi cu o propoziţie impersonală care să apere/nege moţiunea.

Referinţe

Argumentation, Discussion and Debate, Craig Baird, McGraw-Hill Book Company

Problem with the site? 

Tweet a bug on bugtwits
.